Home

‘Het gevoel wil gevoeld worden en het denken mag er zijn’

Je bent gewend snel te leren, veel te willen en (aan) te kunnen. Je hebt een brede of juist zeer specialistische belangstelling, een ongeremde nieuwsgierigheid, een licht ontvlambaar rechtvaardigheidsgevoel en een sterk gevoelde behoefte aan vrijheid en verbondenheid.

Je valt op door je eigenheid, eigenwijsheid, eigenzinnigheid. Wellicht ontvang je bewondering of heb je juist de indruk te worden bestreden, terwijl je in essentie zoekt naar gelijkwaardigheid. Diversiteit. Complexiteit. Diepgang. Je ervaart gemis. Je wilt gezien en gehoord worden in jouw krachten en kwetsbaarheden, en ruimte ervaren in de uitwisseling. Je zou graag begrepen willen worden. Je verlangt naar een ware connectie met anderen, echt contact, wederzijds begrip.

Je hebt al flink wat persoonlijke ontwikkeling doorlopen en je vraagt je af wat de volgende stap is. Dan heb je wellicht baat bij wat ik je kan bieden.

Voor als je behoefte hebt aan een luisterend oor. Aan een gelijkwaardige sparringpartner, eerlijke feedback en waarderende aandacht. Van daaruit kunnen we werken aan het vergroten van je waarnemingsvermogen, het versterken van je communicatieve uitingen, en het verder verwezenlijken van je potentie.

Voor een ieder die zich aangesproken voelt of weet door deze website, mij en/of mijn werkwijze. Dat is niet bedoeld als veralgemeniserend vergaarbakje, maar om stereotyperingen te overstijgen. Bovendien heb ik er mijn werk van gemaakt om aan te sluiten bij wie ik voor me heb en te schakelen naar diens belevingswereld en denkwijze.

Anders gezegd: je bent welkom. Op basis van de feedback van mijn cliënten durf ik je te zeggen: een verademing voor je persoonlijke ontwikkeling!

Vraag nu een kennismakingsgesprek aan of lees hieronder verder!


“Je geeft oprechte aandacht en directe feedback, je stelt directe vragen, op een niet-bedreigende manier.”

— Mike Boerma, oprichter de cirQulaire bankrekening

In een poging mijn cliënten te rangschikken zonder hun uniciteit uit het oog te verliezen:Lonely Joy
– leidinggevenden | zelfstandig ondernemers | meer- en hoogbegaafden
– academici | hogeropgeleiden | young and old(er) professionals
– werkzoekenden | zingevingverlangers | levenslustverspreiders
– krachtige mannen en vrouwen die hun eigen kracht niet meer waarnemen, aan zichzelf zijn gaan twijfelen door een gebrek aan steunende en positieve spiegeling
– mensen die hun crisissen zelfstandig te boven zijn gekomen en een haat-liefde-verhouding hebben met hun eenzaamheid
– autonoom gedreven personen met zelflerend en reflectief vermogen
– sensitieve mensen die zich herkennen in een wens tot verbinding en vaak merken dat ze meer geven dan ontvangen
– over het algemeen in de leeftijd van 35-55 jaar

Ze hebben gemeen dat ze in hun omgeving een gemis ervaren aan veelzijdige, precieze en positieve spiegeling. Want:

 • wie vertelt je oprecht en eerlijk hoe je overkomt, gekoppeld aan concrete waarnemingen?
  Zonder daarin te worden (af)geleid door (geprojecteerde) eigen emoties. Daarmee bedoel ik niet dat ik die niet zou hebben, jazeker en natuurlijk wel. Waar was ik zonder hen? Het opbouwen en behouden van het contact met mijn eigen binnenwereld is een continu proces. Door dat toe te laten, vanuit liefde en ruimte, is er werkelijk contact mogelijk.
 • wie wijst je helder op jouw invloed en verantwoordelijkheid?
  En staat tegelijkertijd stevig in de eigen invloed en verantwoordelijkheid. Een eerlijke en duidelijke ruimteverdeling vergroot het wederzijds vertrouwen.
 • wie stelt je vriendelijk de juiste vragen?
  Zonder die op te vullen met eigen aannames, ideeën en oordelen. Ook deze heb ik. Ze dansen met mijn ontvankelijkheid. Ik heb er plezier in gekregen om ‘ongelijk’ te hebben of mijn ‘gelijk’ te laten varen.
 • wie herkent en respecteert jouw manier van kijken, denken en voelen?
  Vanuit openheid en met humor. Bloedserieus op onderzoek uit, en de lach zijn ontspannende werking laten doen. De vreugde is dichtbij.
 • wie luistert er naar je en ziet je?
  En is daarbij echt stil, zowel uiterlijk als innerlijk.

Het idee: oprecht gegeven, gerichte en evenwichtige aandacht werkt ontspannend. Het kan een katalysator zijn voor je zelfbegrip, de volledigheid van je waarnemingen en de communicatieve mogelijkheden. Zodat je (eindelijk) die feedback krijgt waar je, bewust of onbewust, naar snakte.

Wil je meer weten over mijn visie of ben je benieuwd naar de mogelijkheden in begeleiding?

Recente berichten

Integreer meer bewustzijn in je communicatie, in drie praktijkstappen!

Via de uiterlijke weg van communicatie kun je je innerlijke weg van bewustwording ondersteunen. Hoe? Door preciezer te formuleren en je woorden met zorg te richten.

We kunnen communicatie dus inzetten ter verruiming van ons bewustzijn. Dan doel ik puur op de technische, uiterlijke manifestatie van communicatie in taal, de woorden die we minder of meer bewust kiezen en uiten.

In acteeropleidingen leerde ik dat je van ‘binnen naar buiten’ en van ‘buiten naar binnen’ kunt werken (spelen, ontwikkelen). In dit blog leg ik je uit hoe die les toepasbaar is in het bewuster communiceren, oftewel het personaliseren en actualiseren van je communicatie.

Dit resulteert (voor nu) in een drietal suggesties. Voor de verandering begin ik eens met dat rijtje van drie! Onderaan kun je meer lezen ter inleiding, of dan dus eigenlijk uitleiding (ook in te zetten ter áfleiding, waar je je dan weer van bewust kunt zijn).

Doorspek je taalgebruik met woorden uit deze categorieën:
1. Persoonsaanduidingen
Ben je gewend over jezelf te praten in de derde persoon (‘je’)? Probeer eens uit of je je persoonlijke ervaringen dichterbij jezelf kunt houden door vanuit ‘ik’ te spreken. Wil je een onbekende complimenteren, een dierbare bekritiseren of andersom? Schraap al je moed bij elkaar en pers dat woordje ‘ik’ eruit. Dat voelt misschien eerst erg kwetsbaar, en daarna wonderlijk eigenwaardig. Je neemt er verantwoordelijkheid mee voor je eigen ervaring en je nodigt de ander uit hetzelfde te doen. Scheer je vanuit je emotie weleens groepen mensen over één kam? Specificeer dan de persoon of personen die jouw emotie heeft/hebben opgeroepen. Dat houdt niet per se in dat je een naam noemt of kent; het kan ook de kapper of een voorbijganger zijn.
2. Tijdsaanduidingen
Gebruik woorden als altijd en nooit sporadisch, ze zijn namelijk altijd bijna nooit in directe zin van toepassing. Kies bijvoorbeeld voor: nu, toen, op dat moment, die dag, vanmorgen, zojuist. Ook het ‘weleens’ onder punt 1 kan worden uitgesplitst.
3. Plaatsaanduidingen
In plaats van overal en nergens concretiseer je de exacte plaats delict. Op welke plek op aarde was je toen je meemaakte waar je nu over vertelt? (voor de liefhebber: gebruik coördinaten…)

Ter illustratie twee voorbeelden van generieke, ongedifferentieerde communicatie die is omgevormd tot gepersonaliseerde en geactualiseerde communicatie.
1. ‘Het is altijd zo mega irritant als mensen je geen voorrang verlenen.’
wordt:
 ‘Toen ik vanmiddag via het zebrapad wilde oversteken, reed de automobilist vlak voor mijn voeten door, waarna ik me onveilig en niet gezien voelde.’
2. ‘Jij bent echt de geweldigste man/vrouw ever!’
wordt:
‘Ik vind jou een heel bijzonder mens, omdat ik onder de indruk ben van je schoonheid, intelligentie, openheid en kracht, en ik me levendiger voel in jouw gezelschap!’

De waarde zit in het daadwerkelijk uitproberen hiervan, plus het waarnemen van de effecten bij jezelf. Hoe voelt het? Hoe vergroot het je zelfbegrip? Wat vraagt er om aandacht in jou?

Ik wens je veel beleving, en zie je reactie graag tegemoet!

Lees meer over de achtergrond en totstandkoming van de drie suggesties.

Een klein, versimpeld voorbeeld ter uitleg van die twee richtingen van ‘binnen naar buiten’ en van ‘buiten naar binnen’: stel, ik speel een persoon met de eigenschap dominantie. Om zo’n personage te spelen, kan ik beginnen bij het beïnvloeden van mijn binnenwereld, waarna het gedrag en de uitstraling als vanzelf komen. Ik denk dominante gedachten, ik voel mijn eigen kracht, et voilá de buitenkant beweegt mee. Andersom kan ik ook beginnen aan de buitenkant door een dominante lichaamshouding aan te nemen, mijn stem, expressie, handelingen en ruimtegebruik aan te passen, waarna mijn binnenwereld idealiter meekleurt. Speelse uitprobeertip: zet eens een pruik om te ervaren wat er in je opkomt, en of het je belemmert of bevrijdt (en probeer dan een andere pruik!).

Dit zijn vooral methodes waarmee je tijdens het repetitieproces onderzoekt hoe je het personage gestalte kan geven. Uiteindelijk als de rol wordt gespeeld, heeft de acteur zijn palet met binnenverf (gedachten, emoties, gevoelens) en buitenverf (houding, expressie, handelingen) paraat en komt dat als een geïntegreerd geheel naar buiten (het personage). Hoewel, ook dan kan de acteur nog zijn favoriete ingang kan hebben ter inzet van zijn transformatie, bijvoorbeeld door een bepaalde gedachte op te roepen (binnenverf) of breeduit midden op het toneel te gaan staan met opgeheven hoofd en de armen gevouwen (buitenverf).

Nu, naar het bewustzijn. *pauzemuziekje*

Ter ondersteuning en voeding van het innerlijke bewustwordingsproces is er meditatie, yoga, spiritueel onderricht, literatuur en de bodyscan. Als je hierop scherpstelt, zie je dat binnen en buiten in elkaar overvloeien. Het is niet direct duidelijk waar de transformatie begint. Bij de innerlijke vonk van bewustzijn? Bij de omstandigheid die deze wekt of aanwakkert? Bij meditatie als vorm, of als manifestatie van bewustzijn op zich? Wat was er eerst: de meditatieve zithouding of het kijken naar de eigen geest?

Je ziet, binnen faciliteert buiten, en buiten faciliteert binnen. Ik ga heel kort door de bocht als ik zeg: communicatie werkt aan de buitenkant en bewustwording werkt aan de binnenkant. Hier zijn gigaveel nuanceringen bij te maken, maar ik hoop door dat te benoemen je innerlijke conflict bij zoveel chargeringen wat weg te nemen. Dus blijf even bij me.

Het is ogenschijnlijk heel eenvoudig: door preciezer te formuleren en met zorg je woorden te kiezen, richt je je aandacht op de interactie die jou positief of negatief raakte. En precies daar is het leven voelbaar en leefbaar, precies daar liggen je mogelijkheden tot verwerking en beïnvloeding.

Door aan de buitenkant iets anders te doen, help je jezelf aan de binnenkant, mits je bewust stilstaat bij het effect van die uiterlijke actie op je binnenwereld. Zo train je je waarneming en gevoeligheid, zo ontwikkel je je autonomie en eigenwaarde, zo ervaar je je individualiteit en verbondenheid.

Het is geen quick fix, maar een slow recovery…!  

 1. Waar gaat dit gesprek heen? Geef een reactie
 2. Hoe geef ik ongevraagd advies? Geef een reactie
 3. Sprookjessessie Geef een reactie
 4. Jij hebt alles! Ja, dat klopt… Geef een reactie
 5. Geen claim op monogamie, geen claim op polyamorie Geef een reactie
 6. Ruim jij jouw huis op of je gedachten? Geef een reactie
 7. Hoe waar neem je waar? Over pepernoten enzo. Geef een reactie
 8. Vraag jij (maar) raak? – 5 tips Geef een reactie
 9. Vat jij samen? – 5 tips Geef een reactie